Primeri sa časova iz kursa WEB dizajn / WEB programiranje / WEB development
Template

Prazan projekat koji sadrži:
  1. index.html za pisanje glavne HTML stranice
  2. files folder u kome se nalaze ostali fajlovi
Primer 1

U ovom primeru se nalazi jedna HTML stranica sa osnovnim tag-ovima i stilovima definisanim u style-u u okviru samog elementa.
Primer 2

Ovde možete videti primer jedne forme sa različitim tipovima polja.
Primer 3

Primer jedne jednostavne stranice sa menijem i sekcijama, stilovi su pisani u eksternom CSS fajlu.
Primer 4

Primer animacije i tranzicije na elementima.
Primer 5

Primer responzivne stranice i dodatnih stilova u CSS-u. Stranica menja izgled u odnosu na širinu ekrana.
Primer 6

Primer sa JavaScript-om, rad sa poljima, nizovima, ispis clanova, sabiranje, suma svih, sortiranje i dr.
Primer 7

Primer menija sa dugmetom (burger menu), primer onmouseover i onmouseout sa dodavanjem div-ova direktno u HTML-u i korišćenjem JavaScript-a.
Primer 8

Primer sa pomeranjem div-ova i dugmetom za reset.
Primer 9

Primer sa input type="range", promenom pozadine i sa promenom vrednosti na slučajne brojeve. Pokazana su dva primera dobijanja nasumičnih vrednosti.
Primer 10

Primer sa URL parametrima. Postavljene parametare u okviru link URL-a možete pročitati korišćenjem JavaScript-a.
Primer 11

Primer sa 3 slideshow-a slika.
Asocijacije

Primer implementacije igre asocijacije za jednog igrača, odrađene korišćenjem HTML, CSS i JavaScript jezika.
Preuzmite primere
template.zip
Primer1.zip
Primer2.zip
Primer3.zip
Primer4.zip
Primer5.zip
Primer6.zip
Primer7.zip
Primer8.zip
Primer9.zip
Primer10.zip
Primer11.zip
asocijacije.zip
Video fajl za postavljanje sajta na Firebase i video koji dodaje GitHub + VS Code